x8c SJ4000 wifi syma drone first flight

x8c SJ4000 wifi syma drone Budapest / Beke ter

First flight of x8c syma drone with a custom mounted SJ4000 wifi cam.

Mounting clip:

x8c SJ4000 cam mount x8c SJ4000 cam mount x8c SJ4000 cam mount

Share with: